Nov
17
2014

پاورپوینت مرمت خانه کبیری خوی (162 اسلاید)

پاورپوینت-مرمت-خانه-کبیری-خوی

پروژه پاورپوینت مرمت خانه کبیری خوی ، دارای 162 اسلاید ، شامل سر فصل های زیر می باشد.

 

مقدمه

شناخت
شناخت زیست بوم منطقه
معماری خانه
معماری دوره ی قاجار
موقعیت بنا
شناخت بنا
شناخت کالبدی بنا
تحلیل بنا
مصالح به کار رفته در بنا
جزئیات عناصر بنا
تزئینات به کار رفته در بنا
سیستم دفع فاضلاب بنا
شیوه های مقابله با رطوبت در بنا

آسیب شناسی
آسیب های ناشی از رطوبت
آسیب های سازه ای

نتیجه گیری
منابع و موًاخذ
مشخصات بنا
ساختمان کبیری که در وسط قسمت قدیمی شهرواقع شده از سه سمت مشرف به کوچه و از یک سمت مشرف به خانه نسبتا قدیمی دیگری می باشد .ساختمان در قسمت مرکزی (سالن طبقه ی همکف و سالن طبقه ی اول ) به صورت دو طبقه ، ولی طرفین با مصالح سنک لاشه و آجر و خشت خام و در داخل با اندود گچ کاری ، گچ بری و نقاشی و از بیرون با اندود کاهگل احداث گردیده است .
قسمت خارجی سلختمان به صورت خیلی ساده با اندود کاهگل پوشانیده شده و نمای مشرف به محوطه ی بنا با آجرکاری و گچ کاری خیلی ساده احداث گردیده است . به هر صورت تنها قسمت ارزشمند این بنا سالن طبقه ی اول می باشد و بقیه ی قسمت ها فاقد هر گونه ارزش معماری ، هنری می باشد .

با توجه به فرم معماری می توان اظهار داشت ، که احداث این بنا متعلق به دوره قاجار می باشد و در وسط نقاشی های رسم شده در سالن طبقه اول تاریخ 1282 ضبط شده است ، که بعضی کارشناسان میراث را ، عقیده بر آن است ، که این تاریخ هجری شمسی است ، و با احتساب تاریخ فوق نقاشی بنا ، در دوره مظفرالدین شاه بوده است ، ولی با توجه به اینکه تاریخ هجری شمسی از سال 1304 شمسی متداول گردیده ، بعید به نظر میرسد ، که تاریخ فوق ، شمسی باشد ، پس قمری بودنش درست تر به نظر می آید ، عده ای نیز بر این عقیده اند ، که نقاش این بنا کسی است ، که کاخ باغچه جوق سردار ماکو را نقاشی نموده است ، که به تحقیق بیشتر نیاز است ، و در افواه عامه وجود دارد ، که نقاش خانه مزبور پدر آقا عکاس (مصوّرزاده) مرحوم بوده است. در مورد قدمت این بنا ، آقای کبیری مالک قبلی ، اظهار می دارند ، که در زمان زندیه احداث گردیده است و از اینکه بعضی از ساختمانهای موجود در خوی مانند : ساختمان مقبره قدمتش به دوره صفوی میرسد ، به سبب مشابهتی که در این دو بنا وجود دارد ، می توان اظهار کرد ، که این بنا نیز متعلق به دوره صفوی بوده است.
که البته هر دو نظریه اینکه این بنا متعلق به دوره صفویه و زندیه باشد رد شده و به احتمال قوی این بنا متعلق به دوره
قاجاریه می باشد.

نمونه-مرمت-خانه-کبیری-خوی

 

عنوان : پاورپوینت مرمت خانه کبیری خوی

تعداد صفحه : 162 اسلاید

حجم : 58.2mb

قیمت : 17500 تومان

وبسایت معماری معمارینو

فرستادن دیدگاه

پشتیبانی

تبلیغات

پشتیبانی پرداخت

آمار سایت