Oct
1
2014

پاورپوینت مرمت بازار خوی (43 اسلاید)+فایل کد

پاورپوینت مرمت بازار خوی

پروژه پاورپوینت مرمت بازار خوی ، دارای 43 اسلاید ، شامل سر فصل های زیر می باشد.+فایل کد

فهرست

- مقدمه

- شرح روش تحقیق

- آشنایی با موقعبت جغرافیایی و سیاسی استان آذربایجان غربی

- آشنایی با موقعبت جغرافیایی و سیاسی استان خوی

- آشنایی با بازار خوی

- راه های ارتباطی

- بخش های مختلف بازار

- مساجد

- حمام ها

- کاروانسرا ها

- تغییرات در طول تاریخ

- نابسامانی های کنونی

- مهم ترین طرح های پیشنهادی

 

آشنایی با بازار خوی

به دستوراحمدخان دنبلی(متوفی 1200ه.ق) حاکم خوی وبه تقلیدازبازار وکیل شیراز احداث شده بازارفعلی تنهاباقیمانده ی بازاری گسترده است. شهر وبازار خوی درکتب قدیمی ازسوی نویسندگان معتبری چون ابن حوقل (346ه.ق)مورداشارات گوناگون قرارگرفته.ازاین رو به نظرمیرسدبازارقدیمی خوی پیش ازقرن چهارم هجری پایه گذاری شده. وجودآثاربجامانده از افشاریه وزندیه وقاجارو…مویدمرمت وبازسازی وگسترش بازار دردوره های مذکور است.(درحالت کلی مربوط به افشاریه استودرزندیه اضافاتی پذیرفته ولی دوره تکامل آن قاجاراست.)

مهمترین طرح های پیشنهادی

1-آگاهی بخشی عمومی درموردبناهای تاریخی شهرمن جمله بازار:

به یقین میتوان گفت داشتن جایگاه ارزشمند یک بنای تاریخی(یایکاثرو..)درمیان مردم کمک شایانی به ارج نهادن وحفظ آن بنا وشناساندن آن به سایرین میکند. بنا براین به نظراولین اقدامی که باید صورت گیرد آگاهی بخشی عمومی است که میتواند به اشکال گوناگونی صورت گیرد.تهیه ی مستند-برگزاری همایش های مردمی-برنامه های آموزشی-فرهنگی درمدارسو… چندروش اجرای این پیشنهادهستند.

2-اصلاح ظاهرمغازه های مشرف به خیابان جهت بوجودآوردن شرایط لازم برای برقراری ارتباط بصری مناسب با بنا.

3-بازسازی قسمت های تخریب شده درصورت امکان تا بتوان راحت تر با ابعاد نهان بازار قدیمی؛که درحال حاضرمجهول هستند آشنا شد.

.

.

.

 

 

مرمت بازار خوی

 

عنوان :  پاورپوینت مرمت بازار خوی (43 اسلاید) + فایل اتوکد

تعداد صفحه : 43 اسلاید

حجم فایل پاورپوینت: 32.4mb

حجم فایل اتوکد شهرستان خوی : 11.5mb

قیمت : 6۰۰۰ تومان

وبسایت معماری معمارینو

درباره نویسنده: امیر رهنمای طریقی

فرستادن دیدگاه

پشتیبانی

تبلیغات

پشتیبانی پرداخت

آمار سایت