آبان
۲۷
۱۳۹۳

پاورپوینت رابطه هنر و اثر هنری (۹۹ اسلاید)

پاورپوینت-رابطه-هنر-و-اثر-هنری

پروژه پاورپوینت رابطه هنر و اثر هنری – مبانی نظری معماری ، دارای ۹۹ اسلاید ، شامل سر فصل های زیر می باشد.
هنر چیست؟
فعالیت هنر چیست
شناخت ویژگی ها
تفسیر و تاویل هنر
اثر هنری
ادراک هنر
باز نمایی و بیان و رمز پردازی(نماد گرایی )
فرم
هستی شناسی هنر
ارزش هنر
سرچشمه اثر هنری از نظر هیدگر
بیانگری هنر از نظر هگل
هگل و تاریخ هنر
هنر نمادین
هنر کلاسیک
هنر رمانتیک
اعلام مرگ هنر بزرگ
سیر روح در فرایند رسیدن به عقل محض
مراحل گذر از هنر و دین و رسیدن به فلسفه در سیر تاریخی روح
یگانگی عینیت و ذهنیت روح در هنر
هایدگر و اعلام مرگ هنر بزرگ
اثر هنری : تجلی حقیقت
نقش شاعر در تجلی حقیقت
شاعران در دوره عسرت ( عصر غیبت خدایان )
تکنو لوژی و اثر هنری
ظهور استتیک : تبدیل اثر هنری به باز نمایی
شش مرحله مرگ هنر بزرگ در تاریخ استتیک

هنر چیست؟
هنر چیست که به خاطر آن رنج و کوشش میلیون ها انسان و اخلاق فدا می گردد ؟ از زیبایی شناسی های موجود پاسخ هایی شنیدیم که همه آنها بدین عبارت خلاصه می شوند: منظور و هدف زیبایی است ( ولی زیبایی از راه لذتی که از آن کسب می کنیم شناخته می شود )و لذت ناشی از هنر خوب و با اهمیت است یعنی :لذت بدین دلیل خوب است که لذت است . بدینسان آنچه را که تعریف هنر پنداشته اند به هیچ وجه تعریف هنر نیست بلکه فقط ابداعیست برای توجیه هنر موجود از اینرو هر اندازه این گفته عجیب جلوه کند باید گفت : بر رغم خروارها کتب که که در باره ی هنر نوشته شده است تا کنون هیچ تعریف دقیقی از هنر نیست .سببش این است که در شالوده ی مفهوم هنر ، مفهوم زیبایی را قرار داده اند . اگر مفهوم زیبایی که سرا پای مطلب را مغشوش می سازدمورد قبول نباشد ، پس هنر چیست ؟

نمونه-پاورپوینت-رابطه-هنر-و-اثر-هنری

 

عنوان : پاورپوینت رابطه هنر و اثر هنری

تعداد صفحه : ۹۹ اسلاید

حجم : ۸۶۱kb

قیمت : ۳۵۰۰ تومان

وبسایت معماری معمارینو

فرستادن دیدگاه

پشتیبانی

تبلیغات

پشتیبانی پرداخت

آمار سایت

گالری

dashte-noor-s-gym-building-narges-nassiri-toosi_01 dashte-noor-s-gym-building-narges-nassiri-toosi_img_2380 53f2d864c07a80c38400052b_chang-ucchin-museum-in-yangju-chae-pereira-architects_002_sky_park_wansoon-530x353 53f2d908c07a800962000452_chang-ucchin-museum-in-yangju-chae-pereira-architects_008_south_park_wansoon-530x328 53f2db7bc07a80096200045a_chang-ucchin-museum-in-yangju-chae-pereira-architects_102_south_thierry_sauvage 53f2dd4cc07a800962000462_chang-ucchin-museum-in-yangju-chae-pereira-architects_013_chang_plan_f2_txt